Vidusskola

Vidējā izglītība - neklātienes vai tālmācības programmā!

Uzņemam personas bez vecuma ierobežojuma! Mācību stundas ir 3 reizes nedēļā -  otrdienā, trešdienā un piektdienā

Lasīt vairāk

Pamatskola

Pamatizglītība - neklātienes vai tālmācības programmā

Uzņemam personas bez vecuma ierobežojuma!   Neklātiene - no pirmdienas līdz ceturtdienai, Tālmācība - sev piemērotā laikā un vietā! Bez maksas.

Lasīt vairāk

Tālmācība

Kvalitatīva, konkurētspējīga BEZMAKSAS izglītība no 7. līdz 12.klasei!

Iegūstiet bezmaksas  vidējo vai  pamatizglītību neatkarīgi no tā, cik  Jums gadu un kurā pasaules valstī atrodaties!

Lasīt vairāk

Veselības

19.10.2017

ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā”

Saldus Vakara vidusskolā projekta ietvaros notika lekcija, kuras laikā skolēni diskutēja par smēķēšanas un alkohola lietošanas plusiem un mīnusiem. Atkarības veicinošie faktori, kā minēja paši skolēni un lektors Edgars visbiežāk ir tikt pieņemtam vienaudžu vidū. Būt patstāvīgam, prast atteikties vai pateikt “NĒ”  ir sarežģīti, taču skolotāju un paša Edgara pieredzes stāsti apliecina, ka sajūta, kad esi atteicies un pratis būt stiprs, dod daudzkārt patīkamāku sajūtu, nekā izsmēķēta cigarete vai iedzerta alkohola glāzīte.
Vai zini, cik daudz glābējam ir jāstrādā ar sevi emocionāli? Vai zini, kādās situācijās glābēji veic savu darbu un kāds ir viņa vidējais atalgojums mēnesī un kāpēc šie darbinieki mīl savu darbu? Uz šiem un vēl ļoti daudziem jautājumiem Saldus Vakara vidusskolas skolēni saņēma atbildes un ne tikai – bija iespēja aptaustīt, piemērīt, redzēt un izbaudīt, iekāpt glābšanas transportā un iztēloties sevi šajā profesijā.

Kas es esmu?

18.10.2017
Saldus Vakara vidusskolā vienā no literatūras stundām viesojās dzejnieks un mūziķis Mārtiņš Bergmanis, kurš ne tikai dalījās savā karjeras pieredzē, lasīja savu dzeju un muzicēja, bet arī iedvesmoja jauniešus būt atbildīgiem, atklātiem, kā arī cienīt pašiem sevi un vienam otru.

Saldus Vakara  vidusskolas

Skolas padomes sastāvs:

  • padomes priekšsēdētāja – Kristīne Sinkjaviča (pamatskolas vecāku pārstāvis),

  • padomes priekšsēdētāja vietniece – Viktorija Bortiņa (vidusskolas vecāku pārstāvis),

  • izglītojamo pārstāvji – Rita Šķirinska, Krista Ļevčenoka, Maikls Ciganovičs,

  • pedagogu pārstāvji – Alla Bondarika, Ieva Rulle, Kristīne Lieldaudziete,

  • skolas direktore – Džineta Rubule.

     Šajā nedēļa skolā ugunsdrošības instruktāža izglītojamiem, ko papildināja izglītojoša lekcija par ugunsdrošību, ko vadīja Saldus novada atbildīgais par ugunsdrošību I. Līgotnis. Lekcijas laikā izglītojamie noskatījās 2 izglītojošas īsfilmas, kā arī ieguva informāciju par to, kā pareizi lietot ugunsdzēsības aparātus, kā pareizi izsaukt glābšanas dienestus un citus ar ugunsdrošību saistītos jautājumus.
     Savukārt 27.septembrī skolā skanēja trauksmes signāls, kā rezultātā visi pedagogi, darbinieki un izglītojamie, izmantojot evakuācijas ceļus, pameta skolu, lai tiktos drošas pulcēšanās vietā. Evakuācijas mācībās kā novērotājs piedalījās arī I. Līgotnis. Paldies visiem pedagogiem, darbiniekiem un izglītojamiem par pareizu un operatīvu rīcību!

Vecāku sapulce

21.09.2017